Logo

DC-Design AB erbjuder produkter inom strömförsörjning och avbrottsfri kraft.


Från mindre likriktare och växelriktare till större system. Egna och andra tillverkares produkter. Från ett eller fåtal exemplar till större serier. Kundanpassning med komplett dokumentation. Utvecklingsavdelning löser även speciella krav på mekanik, elektronik, programmering, m.m.

Välkommen!
  Tel. +46 (8) 522 110 20
info@dc-design.se
Fax: 08-35 45 27

Besöks- och leveransadress:
Hovslagarevägen 2
192 54 SOLLENTUNA
RC-serien


Likriktare RC-serien

 • Likriktarprogram för alla typer av belastningar som t.ex. telekom, larmanläggningar, ställverk, nödljus m.fl.
 • 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 110V, 120V, 220V utspänning DC. Inställbar 95-120% av nominell spänning.
 • Underhållsladdning och utjämningsladdning.
 • Effekter: 150W, 300W, 600W, 1000W, 1600W. Parallellkoppling möjliggör effekter över 1600W.
 • Larm för hållspänning, likriktarfel, överspänning, underspänning, batterikretsfel och jordfel.
 • Reläutgångar med fördröjning.
 • Temperaturkompenserad laddningsspänning.
 • Fjärravkänning kompenserar spänningsfall i kablarna.
 • 1000-1600W helt fläktlösa. 150-600W har fläkten aktiv endast vid hög kontinuerlig belastning.
 • 19"- eller väggmontage.

Broschyr Svensk >>
Brochure English >>
Manual Vägg och 19" Svensk >>
Manual Wall and 19" English >>
Manual eftermontering M60/M70 Svensk >>
Manual retrofitting M60/M70 English >>

Option HLB för likriktarserie RC
Blockering av hållspänningslarm vid strömgräns.
Broschyr >>
Manual >>

DCS

Strömförsörjningssystem DCS

 • Flexibelt moduluppbyggt likströmssystem som kan kundanpassas efter behov.
 • Från 12VDC till 220VDC.
 • Komplett med likriktare, övervakning, battericentraler, distributionscentraler, växelriktare, DC/DC, m.m.
 • Vägg- eller golvskåp i olika storlekar.
 • Batterihyllor för olika typer av batterier.
 • Komplett dokumentation med schemor och placeringsritningar i papper och elektroniskt format.

Broschyr Svensk >>
Brochure English >>

Gruppcentral GC-serien (ny!)

 • Endast 3HE hög!
 • GCA-6 och GCA-12 med 6 st. resp. 12 st. MCB.
 • GCD-8 med 8 st. diazed.
 • Gruppcentral för 19” montage med diazed eller automatsäkringar.
 • Varje grupp är 2-poligt avsäkrad.
 • Lysdiodsindikering för vardera grupp.
 • Blockering av larm via switch för respektive grupp.
 • 1 st. växlande potentialfritt summalarmsrelä.
 • Plintar på baksidan av kapsling för ingående och utgående kablage.
 • Kabelsvans som option.

Broschyr Svensk >>
Brochure English >>
Manual >>

GC-serien

Gruppcentral GC-serien

 • Gruppcentral för 19” montage med diazed eller automatsäkringar.
 • Varje grupp är 2-poligt avsäkrad.
 • Lysdiodsindikering för vardera grupp.
 • Blockering av larm via switch för respektive grupp.
 • 1 st. växlande potentialfritt summalarmsrelä.
 • Plintar på baksidan av kapsling för ingående och utgående kablage.
 • Plastficka på framsidan med gruppförteckning.

Broschyr Svensk >>
Brochure English >>
Manual >>

BC-serien

Battericentral BC-serien

 • Polseparerad anslutning av likriktare, batterier, distributioner, etc
 • För både knivsäkringar och automatsäkringar samt även andra komponenter
 • För 19"-rack med montageram eller direkt på vägg som lösa boxar
 • Varje säkring kan anslutas mot gemensam kam för respektive pol
 • Etiketter på locken och inuti för märkning enligt kundspecifikation
 • Många olika bestyckningar och utföranden på begäran.

Broschyr >>

GCB-serien

Gruppcentralsbox GCB

 • För montering av bl.a. MCB- och diazedsäkringar i 19"-rack
 • 434mm bred öppning för maximalt antal moduler
 • Frontstycket kan tas bort samtidigt som bakstycket sitter kvar i racket
 • Öppningar för kraftiga kablar inkommande bakifrån, uppifrån och nerifrån
 • Optioner: Transparent skydd framtill och dragavlastning baktill.

Broschyr >>

M-serien

Övervakning M-serien

 • 12-220 VDC.
 • Överspänning, 2 x underspänning, jordfel, batteritest, nätfel.
 • Separata reläutgångar för alla larm och summalarm.
 • LED-display visar inställda värden, likspänning, likström, nätspänning och jordfel.
 • 19"- vägg- alt. dörrmontage.

Broschyr Svensk >>
Brochure English >>
Manual >>

Glidskenor för rackmontage

 • För montering i rack utan behov av bakre stödskenor.
 • Standardhöjd 3HE som kan modifieras till 2HE.
 • Korgmuttrar och skruvar ingår.

Broschyr Svensk >>

Border
Copyright © DC-Design AB